Rambo » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Buitenrijden: De voorbereiding

Als je paardrijd zal je dit vast wel eens doen: buiten rijden. Wat nou als je hier nog geen ervaring mee hebt? Of je het graag zou willen, maar niet weet hoe te beginnen? En je weet niet wat je allema…
De marketingmix van Apple

De marketingmix van Apple

De eenvoudige versie van de marketingmix bestaat uit vier p's, het p-beleid. Prijs, plaats, product en promotie. In dit artikel wordt als eerst uitleg gegeven over wat de marketingmix nou eigenlijk in…
De historie van het accountantsberoep

De historie van het accountantsberoep

Het accountantsberoep is in vergelijking met tal van andere vrije beroepen nog betrekkelijk jong. Het beroep is aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan en heeft zich pas halverwege de twintigste…

Conditie opbouwen met je paard

De conditie van jou en je paard is niet al te best. Of misschien wil je dit beter krijgen. Of train je voor endurance wedstrijden. Kortom je wilt een betere conditie. Maar hoe pak je zo iets nou aan?…

Waarderingsgrondslagen

Het boekhoudkundig waarde- en winstbegrip is gebaseerd op een toerekening van opbrengsten en kosten aan perioden. Een ontvangst in een periode leidt niet per se tot een opbrengst in dezelfde periode;…
Gevolgen van geregistreerd partnerschap

Gevolgen van geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een formele manier van samen zijn. Waar wat is het verschil met trouwen en wat is het verschil met een samenlevingsovereenkomst? Wanneer gaat men een geregistreerd pa…
Het DESTEP-model

Het DESTEP-model

Bedrijven maken vaak een externe analyse zodat ze weten wat de externe factoren zijn en hoe deze factoren het bedrijf kunnen beïnvloeden. Een analyse die vaak wordt gebruik is het DESTEP-model. Dit mo…
De fiscale eenheid

De fiscale eenheid

Een fiscale eenheid houdt in dat er één belasting wordt gegeven over meerdere belastingplichtige lichamen. Dit kunnen dus meerdere ondernemingen zijn, zoals een moedermaatschappij en dochtermaatschapp…
Collectieve acties en stakingen

Collectieve acties en stakingen

In Nederland komen stakingen geregeld voor. Vaak is dit het gevolg van werknemers die ontevreden zijn. Wat zijn de regels wat betreft door betaling van het loon? Wat gebeurt er als je wel werkwillig b…
Filmverslag Harry Potter and the Deathly Hallows (part 1)

Filmverslag Harry Potter and the Deathly Hallows (part 1)

Dit is een filmverslag over de film Harry Potter and the Deathly Hallows (part1). In dit zevende deel zullen Harry Potter en zijn vrienden opzoek gaan naar de Gruzielementen, om uiteindelijk Voldemort…