Rambo » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Waarderingsgrondslagen

Het boekhoudkundig waarde- en winstbegrip is gebaseerd op een toerekening van opbrengsten en kosten aan perioden. Een ontvangst in een periode leidt niet per se tot een opbrengst in dezelfde periode;…
De historie van het accountantsberoep

De historie van het accountantsberoep

Het accountantsberoep is in vergelijking met tal van andere vrije beroepen nog betrekkelijk jong. Het beroep is aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan en heeft zich pas halverwege de twintigste…
De marketingmix van Apple

De marketingmix van Apple

De eenvoudige versie van de marketingmix bestaat uit vier p's, het p-beleid. Prijs, plaats, product en promotie. In dit artikel wordt als eerst uitleg gegeven over wat de marketingmix nou eigenlijk in…

Opdrachtaanvaarding door een accountant

Een accountant controleert in de meeste gevallen de boekhouding van een onderneming. Voor een accountant een opdracht accepteert gaat er nog een proces vooraf. Zo moet er eerst een offerte gemaakt wor…

Conditie opbouwen met je paard

De conditie van jou en je paard is niet al te best. Of misschien wil je dit beter krijgen. Of train je voor endurance wedstrijden. Kortom je wilt een betere conditie. Maar hoe pak je zo iets nou aan?…
De basis van de accountantscontrole

De basis van de accountantscontrole

Bedrijven hebben steeds meer te maken met regelgeving en controle en de ontwikkelingen daarin. Dit is het werkterrein van de accountant. Het is van essentieel belang dat een accountant de financiële g…
Collectieve acties en stakingen

Collectieve acties en stakingen

In Nederland komen stakingen geregeld voor. Vaak is dit het gevolg van werknemers die ontevreden zijn. Wat zijn de regels wat betreft door betaling van het loon? Wat gebeurt er als je wel werkwillig b…
De kosten van een scooter

De kosten van een scooter

De kosten van een scooter kunnen heel erg variëren. Misschien bent u wel op zoek naar een scooter of wilt u een scooter cadeau doen voor uw kind. Hoeveel kost zo'n scooter nou eigenlijk? Naast een sco…
Boekverslag Echt Sexy

Boekverslag Echt Sexy

Dit is een samenvatting van het boek 'Echt Sexy'. Het boek is geschreven door Renate Dorrestein. Het gaat over een meisje genaamd Fiebie. Haar vriendin Sascha wordt vermist en bovendien wordt ze ook n…

Maslow's behoeftepyramide

De piramide van Maslow, ofwel behoeftepiramide, ofwel the hierarchy of needs triangle, is een theorie van Abraham Maslow. Deze piramide bevat vijf behoeftes waarin mensen moeten voldoen om goed te kun…