Rambo » Hoofdpagina » Welkom!
Maak het je gemakkelijk, kijk bij mijn artikelen!

Nieuwe artikelen van Rambo

Gevolgen van geregistreerd partnerschap

Gevolgen van geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een formele manier van samen zijn. Waar wat is het verschil met trouwen en wat is het verschil met een samenlevingsovereenkomst? Wanneer gaat men een geregistreerd pa…
De fiscale eenheid

De fiscale eenheid

Een fiscale eenheid houdt in dat er één belasting wordt gegeven over meerdere belastingplichtige lichamen. Dit kunnen dus meerdere ondernemingen zijn, zoals een moedermaatschappij en dochtermaatschapp…

Waarderingsgrondslagen

Het boekhoudkundig waarde- en winstbegrip is gebaseerd op een toerekening van opbrengsten en kosten aan perioden. Een ontvangst in een periode leidt niet per se tot een opbrengst in dezelfde periode;…

Opdrachtaanvaarding door een accountant

Een accountant controleert in de meeste gevallen de boekhouding van een onderneming. Voor een accountant een opdracht accepteert gaat er nog een proces vooraf. Zo moet er eerst een offerte gemaakt wor…
De historie van het accountantsberoep

De historie van het accountantsberoep

Het accountantsberoep is in vergelijking met tal van andere vrije beroepen nog betrekkelijk jong. Het beroep is aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan en heeft zich pas halverwege de twintigste…
Schrijf mee!